512
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 1 گیگابایت سامسونگ PC3 8500 MHZ 1.5V
  رم 1 گیگابایت سامسونگ PC3 8500 MHZ 1.5V
  ۱۴۰,۰۰۰
  ۳۲%
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8 گرم
  • سرعت باس: : 8500 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 1 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 8گیگابایت سامسونگ PC3L 1333/10600 MHZ1.5V
  رم 8گیگابایت سامسونگ PC3L 1333/10600 MHZ1.5V
  ۷۵۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8گرم
  • سرعت باس: : 1333/10600مگاهرتز
  • ظرفیت: : 8 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 4گیگابایت کروشیال PC3 1333/10600 MHZ 1.5V
  رم 4گیگابایت کروشیال PC3 1333/10600 MHZ 1.5V
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۲۹%
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8 گرم
  • سرعت باس: : 1333/10600 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 4 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 4گیگابایت نانیا PC3 1333/10600 MHZ 1.5V
  رم 4گیگابایت نانیا PC3 1333/10600 MHZ 1.5V
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۲۹%
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 10-12 گرم
  • سرعت باس: : 1333/10600 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 4 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 4 گیگابایت میکرون PC3 1333/10600 MHZ1.5V
  رم 4 گیگابایت میکرون PC3 1333/10600 MHZ1.5V
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۲۹%
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 30*67 میلیمتر
  • وزن: : 10-15 گرم
  • سرعت باس: : 1333/10600مگاهرتز
  • ظرفیت: : 4 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 4 گیگابایت هاینیکس PC3 1333/10600 MHZ1.5V
  رم 4 گیگابایت هاینیکس PC3 1333/10600 MHZ1.5V
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۲۹%
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 10-12 گرم
  • سرعت باس: : 1333/10600مگاهرتز
  • ظرفیت: : 4 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 2گیگابایت ان نو دیکس PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
  رم 2گیگابایت ان نو دیکس PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
  ۲۰۰,۰۰۰
  ۳۸%
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8 گرم
  • سرعت باس: : 1600/12800 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 2 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 8گیگابایت سامسونگ PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
  رم 8گیگابایت سامسونگ PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
  ۸۵۰,۰۰۰
  ۲۴%
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 10-12 گرم
  • سرعت باس: : 1600/12800 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 4 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 4 گیگابایت ای دیتا PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
  رم 4 گیگابایت ای دیتا PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
  ۴۳۰,۰۰۰
  ۱۹%
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 10-12 گرم
  • سرعت باس: : 1600/12800مگاهرتز
  • ظرفیت: : 4 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 4گیگابایت اس کی هاینکس PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
  رم 4گیگابایت اس کی هاینکس PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۲۶%
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 10-12 گرم
  • سرعت باس: : 1600/12800 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 4 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 2 گیگابایت سامسونگ PC2 800/6400 MHZ1.8V
  رم 2 گیگابایت سامسونگ PC2 800/6400 MHZ1.8V
  ۱۷۵,۰۰۰
  ۲۳%
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8 گرم
  • سرعت باس: : 800-6400 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 2 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 2 گیگابایت هاینیکس PC2 800/6400 MHZ1.8V
  رم 2 گیگابایت هاینیکس PC2 800/6400 MHZ1.8V
  ۱۷۵,۰۰۰
  ۲۳%
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8 گرم
  • سرعت باس: : 800-6400 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 2 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 8 گیگابایت کروشیال PC4 3200 MHZ1.2V
  رم 8 گیگابایت کروشیال PC4 3200 MHZ1.2V
  ۹۳۰,۰۰۰
  ۵%
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 30*69 میلیمتر
  • وزن: : 10 گرم
  • سرعت باس: : 3200 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 8 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 8گیگابایت سامسونگ PC4 2133 MHZ1.2 V
  رم 8گیگابایت سامسونگ PC4 2133 MHZ1.2 V
  ۹۷۰,۰۰۰
  ۵%
  ۹۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8 گرم
  • سرعت باس: : 2133 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 8 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 8 گیگابایت میکرون PC4 2400 MHZ1.2V
  رم 8 گیگابایت میکرون PC4 2400 MHZ1.2V
  ۹۷۰,۰۰۰
  ۵%
  ۹۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8گرم
  • سرعت باس: : 2400 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 8 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 4گیگابایت سامسونگPC4 2400 MHZ1.2V
  رم 4گیگابایت سامسونگPC4 2400 MHZ1.2V
  ۵۳۰,۰۰۰
  ۹%
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8 گرم
  • سرعت باس: : 2400 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 4گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  رم 2 گیگابایت میکرون DDR3 PC3 8500
  رم 2 گیگابایت میکرون DDR3 PC3 8500
  ناموجود
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 0.1 × 3 × 6.9 سانتی متر
  • وزن: : 10 گرم
  • سرعت باس: : 8500 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 2 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 1 گیابایت نانیا PC3 1333/10600 MHZ1.5V
  رم 1 گیابایت نانیا PC3 1333/10600 MHZ1.5V
  ۱۴۵,۰۰۰
  ۳۸%
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 30*77میلیمتر
  • وزن: : 15 گرم
  • سرعت باس: : 1333/10600مگاهرتز
  • ظرفیت: : 1 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 1گیگابایت نانیا PC2 800/6400 MHZ 1.8V
  رم 1گیگابایت نانیا PC2 800/6400 MHZ 1.8V
  ۱۱۰,۰۰۰
  ۲۳%
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 30 × 133 میلی متر
  • وزن: : 15 گرم
  • سرعت باس: : 6400 مگاهرتزز
  • ظرفیت: : 1گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 1گیگابایت هاینیکسPC2 800/6400 MHZ1.8V
  رم 1گیگابایت هاینیکسPC2 800/6400 MHZ1.8V
  ۱۱۰,۰۰۰
  ۲۳%
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 8-9 گرم
  • سرعت باس: : 6400 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 1 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 1 گیگابایت هاینیکس DDR3 PC3 10600
  رم 1 گیگابایت هاینیکس DDR3 PC3 10600
  ۱۴۵,۰۰۰
  ۳۱%
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 9-10 گرم
  • سرعت باس: : 10600 مگاهاتز
  • ظرفیت: : 1 گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 512 مگابایت سامسونگ PC2 800/6400 MHZ1.8V
  رم 512 مگابایت سامسونگ PC2 800/6400 MHZ1.8V
  ۹۰,۰۰۰
  ۱۷%
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8 گرم
  • سرعت باس: : 5300-667 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 512 مگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رم 1گیگابایت سامسونگ PC2 800/6400 MHZ1.8V
  رم 1گیگابایت سامسونگ PC2 800/6400 MHZ1.8V
  ۱۱۵,۰۰۰
  ۲۶%
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
  • وزن: : 6-8 گرم
  • سرعت باس: : 6400 مگاهرتز
  • ظرفیت: : 1گیگابایت
 • فروشنده: پرو فوتو
  رم 2 گیگابایت سامسونگ DDR3 PC3 12800
  رم 2 گیگابایت سامسونگ DDR3 PC3 12800
  ناموجود
  ویژگی ها
  • ابعاد: : 29*68 میلیمتر
  • وزن: : 10 گرم
  • سرعت باس: : 12800
  • ظرفیت: : 2 گیگابایت

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱
 • ۲
 • ۳