512
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 1 گیگابایت سامسونگ PC3 8500 MHZ 1.5V
    رم 1 گیگابایت سامسونگ PC3 8500 MHZ 1.5V
    ۱۴۰,۰۰۰
    ۳۲%
    ۹۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 6-8 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 8500 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 1 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 8گیگابایت سامسونگ  PC3L 1333/10600 MHZ1.5V
    رم 8گیگابایت سامسونگ PC3L 1333/10600 MHZ1.5V
    ۷۵۰,۰۰۰
    ۱۳%
    ۶۵۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 6-8گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 1333/10600مگاهرتز
    • ظرفیت: : 8 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 4گیگابایت کروشیال  PC3 1333/10600 MHZ 1.5V
    رم 4گیگابایت کروشیال PC3 1333/10600 MHZ 1.5V
    ۴۰۰,۰۰۰
    ۲۹%
    ۲۸۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 6-8 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 1333/10600 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 4 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 4گیگابایت  نانیا PC3 1333/10600 MHZ 1.5V
    رم 4گیگابایت نانیا PC3 1333/10600 MHZ 1.5V
    ۴۰۰,۰۰۰
    ۲۹%
    ۲۸۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 10-12 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 1333/10600 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 4 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 4 گیگابایت میکرون PC3 1333/10600 MHZ1.5V
    رم 4 گیگابایت میکرون PC3 1333/10600 MHZ1.5V
    ۴۰۰,۰۰۰
    ۲۹%
    ۲۸۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 10-15 گرم
    • ابعاد: : 30*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 1333/10600مگاهرتز
    • ظرفیت: : 4 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 4 گیگابایت هاینیکس  PC3 1333/10600 MHZ1.5V
    رم 4 گیگابایت هاینیکس PC3 1333/10600 MHZ1.5V
    ۴۰۰,۰۰۰
    ۲۹%
    ۲۸۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 10-12 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 1333/10600مگاهرتز
    • ظرفیت: : 4 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 2گیگابایت ان نو دیکس  PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
    رم 2گیگابایت ان نو دیکس PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
    ۲۰۰,۰۰۰
    ۳۸%
    ۱۲۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 6-8 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 1600/12800 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 2 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 8گیگابایت سامسونگ  PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
    رم 8گیگابایت سامسونگ PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
    ۸۵۰,۰۰۰
    ۲۴%
    ۶۵۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 10-12 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 1600/12800 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 4 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 4 گیگابایت ای دیتا PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
    رم 4 گیگابایت ای دیتا PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
    ۴۳۰,۰۰۰
    ۱۹%
    ۳۵۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 10-12 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 1600/12800مگاهرتز
    • ظرفیت: : 4 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 4گیگابایت اس کی هاینکس PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
    رم 4گیگابایت اس کی هاینکس PC3L 1600/12800 MHZ1.35V
    ۴۰۰,۰۰۰
    ۲۶%
    ۲۹۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 10-12 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 1600/12800 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 4 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 2 گیگابایت سامسونگ PC2 800/6400 MHZ1.8V
    رم 2 گیگابایت سامسونگ PC2 800/6400 MHZ1.8V
    ۱۷۵,۰۰۰
    ۲۳%
    ۱۳۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 6-8 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 800-6400 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 2 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 2 گیگابایت هاینیکس PC2 800/6400 MHZ1.8V
    رم 2 گیگابایت هاینیکس PC2 800/6400 MHZ1.8V
    ۱۷۵,۰۰۰
    ۲۳%
    ۱۳۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 6-8 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 800-6400 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 2 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 8 گیگابایت کروشیال PC4 3200 MHZ1.2V
    رم 8 گیگابایت کروشیال PC4 3200 MHZ1.2V
    ۹۳۰,۰۰۰
    ۵%
    ۸۸۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 10 گرم
    • ابعاد: : 30*69 میلیمتر
    • سرعت باس: : 3200 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 8 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 8گیگابایت سامسونگ PC4 2133 MHZ1.2 V
    رم 8گیگابایت سامسونگ PC4 2133 MHZ1.2 V
    ۹۷۰,۰۰۰
    ۵%
    ۹۲۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 6-8 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 2133 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 8 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 8 گیگابایت میکرون PC4 2400 MHZ1.2V
    رم 8 گیگابایت میکرون PC4 2400 MHZ1.2V
    ۹۷۰,۰۰۰
    ۵%
    ۹۲۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 6-8گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 2400 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 8 گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    رم 4گیگابایت سامسونگPC4 2400 MHZ1.2V
    رم 4گیگابایت سامسونگPC4 2400 MHZ1.2V
    ۵۳۰,۰۰۰
    ۹%
    ۴۸۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 6-8 گرم
    • ابعاد: : 29*67 میلیمتر
    • سرعت باس: : 2400 مگاهرتز
    • ظرفیت: : 4گیگابایت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    باتری لپ تاپ ایسوس Eee PC 1015 6CELL 45WH 4000MAH GIMO PLUS
    باتری لپ تاپ ایسوس Eee PC 1015 6CELL 45WH 4000MAH GIMO PLUS
    ۶۸۰,۰۰۰
    ۱۰%
    ۶۱۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • ولتاژ خروجی: : 11.7~10.8 ولت
    • سلول: : 6 سلول
    • توان خروجی: : 45 وات ساعت
    • ظرفیت: : 4000 میلی آمپر ساعت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    باتری لپ تاپ ایسوس N552 4CELL 33WH 2200MAH GIMO PLUS
    باتری لپ تاپ ایسوس N552 4CELL 33WH 2200MAH GIMO PLUS
    ۷۰۰,۰۰۰
    ۱۳%
    ۶۱۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • ولتاژ خروجی: : 15~14.8 ولت
    • سلول: : 4سلول
    • توان خروجی: : 33 وات ساعت
    • ظرفیت: : 2200 میلی آمپر ساعت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    باتری لپ تاپ ایسوس X451/X551 30WH 2000MAH GIMO
    باتری لپ تاپ ایسوس X451/X551 30WH 2000MAH GIMO
    ۶۸۰,۰۰۰
    ۱۵%
    ۵۸۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • ولتاژ خروجی: : 14.4-15.6V
    • سلول: : 4 سلول
    • توان خروجی: : 30WH
    • ظرفیت: : 2000 میلی آمپر ساعت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    باتری لپ تاپ ایسوس X541 3CELL 25WH 2000MAH GIMO
    باتری لپ تاپ ایسوس X541 3CELL 25WH 2000MAH GIMO
    ۶۸۰,۰۰۰
    ۱۵%
    ۵۸۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • ولتاژ خروجی: : 11.1 ولت
    • سلول: : 3 سل
    • توان خروجی: : 23 وات ساعت
    • ظرفیت: : 2000 میلی آمپر ساعت
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    باتری لپ تاپ ایسوس X541 3CELL 25WH 2200MAH GIMO PLUS
    باتری لپ تاپ ایسوس X541 3CELL 25WH 2200MAH GIMO PLUS
    ۷۰۰,۰۰۰
    ۱۳%
    ۶۱۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • ولتاژ خروجی: : 10.8 ولت
    • سلول: : 3 سل
    • توان خروجی: : 25 وات ساعت
    • ظرفیت: : 2200
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    باتری لپ تاپ ایسوس K53 6CELL 45WH 4000MAH GIMO
    باتری لپ تاپ ایسوس K53 6CELL 45WH 4000MAH GIMO
    ۷۰۰,۰۰۰
    ۷%
    ۶۵۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • ولتاژ خروجی: : 11.7~10.8 ولت
    • سلول: : 6 سل
    • توان خروجی: : 45 وات ساعت
    • ظرفیت: : 4000 میلی آمپر
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    کابل آداپتور لپ تاپ لئنوو سریو اس بی  دوسیم
    کابل آداپتور لپ تاپ لئنوو سریو اس بی دوسیم
    ۱۰۰,۰۰۰
    ۱۵%
    ۸۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 73 گرم
    • ابعاد کانکتور: : 2.1*5.5 میلیمتر
  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    کابل آداپتور لپ تاپ سامسونگ سوزنی دو سیم
    کابل آداپتور لپ تاپ سامسونگ سوزنی دو سیم
    ۹۵,۰۰۰
    ۲۱%
    ۷۵,۰۰۰ تومان
    ویژگی ها
    • وزن: : 40 گرم
    • ابعاد کانکتور: : 3.0*5.5 میلیمتر

    جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

    تلاش کنید:

    - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

    - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

  • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    {{product.name}}
    {{product.name}}
    {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
    {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
    {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
    {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
    ناموجود
    بزودی
    تماس بگیرید
    ویژگی ها
    • {{item.name}} : {{value}}، 
  • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵