512
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسر 19V 3.42A OX
  آداپتور ایسر 19V 3.42A OX
  ۳۵۰,۰۰۰
  ۲۳%
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت -50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19ولت
  • ولتاژ خروجی: : 3.42 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 1.7*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور توشیبا 15V 5A OX
  آداپتور توشیبا 15V 5A OX
  ۳۸۰,۰۰۰
  ۲۴%
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-220 وات
  • شدت جریان خروجی: : 5 آمپر
  • ولتاژ خروجی: : 15 ولت
  • ابعاد کانکتور: : 3.0*6.3 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسر 19V 4.74A OX
  آداپتور ایسر 19V 4.74A OX
  ۳۸۰,۰۰۰
  ۲۶%
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240وات
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 1.7*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور اچ پی سرآبی 19.5V 3.33A OX
  آداپتور اچ پی سرآبی 19.5V 3.33A OX
  ۴۵۰,۰۰۰
  ۳۸%
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100 تا 240 ولت
  • شدت جریان خروجی: : 3.33 آمپر
  • ولتاژ خروجی: : 19.5 ولت
  • ابعاد کانکتور: : 0.3*4.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور اچ پی سر دلی 19V 4.7A OX
  آداپتور اچ پی سر دلی 19V 4.7A OX
  ۴۳۰,۰۰۰
  ۳۰%
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت -50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.7 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 5.0*7.4 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سرنرمال مستطیلی  19V 4.7A OX
  آداپتور ایسوس سرنرمال مستطیلی 19V 4.7A OX
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۳۰%
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.7آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور لئنووو  سر یو اس بی 20V 4.5A OX
  آداپتور لئنووو سر یو اس بی 20V 4.5A OX
  ۴۵۰,۰۰۰
  ۳۱%
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 20 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.5 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 3.0*10.0 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور اچ پی سر آبی 19V 4.62A OX
  آداپتور اچ پی سر آبی 19V 4.62A OX
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۳۰%
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19.5 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.62آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 3.0*4.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس زنبوک مستطیلی 19V 3.42A OX
  آداپتور ایسوس زنبوک مستطیلی 19V 3.42A OX
  ۵۰۰,۰۰۰
  ۴۰%
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت -50/60 HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور اپل مگساف2  60W FSO
  آداپتور اپل مگساف2 60W FSO
  ۱,۱۰۰,۰۰۰
  ۱۴%
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 16.5 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 3.5آمپر
  • ابعاد کانکتور: : ابعاد آداپتور:7.5cm*7.5cm*3cm
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور اپل مگساف6OW FSO
  آداپتور اپل مگساف6OW FSO
  ۱,۱۰۰,۰۰۰
  ۱۴%
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 60 وات
  • ولتاژ خروجی: : 16.5 ولت
  • ابعاد کانکتور: : 111mm*74mm*29mm
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور سامسونگ سرریز 19V 2.1A GIMO PLUS FSO
  آداپتور سامسونگ سرریز 19V 2.1A GIMO PLUS FSO
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۱۴%
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 2.1 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 1.1*3.0 میلی متر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور سامسونگ 19V 3.16A GIMO PLUS FSO
  آداپتور سامسونگ 19V 3.16A GIMO PLUS FSO
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 3.16 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 3.0*5.5 میلی متر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور سامسونگ  19V 4.74A GIMO FSO
  آداپتور سامسونگ 19V 4.74A GIMO FSO
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 3.0*5.5 میلی متر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور سامسونگ 19V 4.74A GIMO PLUS FSO
  آداپتور سامسونگ 19V 4.74A GIMO PLUS FSO
  ۴۵۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 3.0*5.5 میلی متر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور سونی 19.5V 6.15A GIMO FSO
  آداپتور سونی 19.5V 6.15A GIMO FSO
  ۶۵۰,۰۰۰
  ۲۳%
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19.5ولت
  • ولتاژ خروجی: : 6.15آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 4.4*6.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور سونی 19.5V 6.2A GIMO FSO
  آداپتور سونی 19.5V 6.2A GIMO FSO
  ۶۵۰,۰۰۰
  ۲۳%
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19.5ولت
  • ولتاژ خروجی: : 6.2آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 4.4*6.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور سونی 19V 4.7A GIMO PLUS FSO
  آداپتور سونی 19V 4.7A GIMO PLUS FSO
  ۴۵۰,۰۰۰
  ۱۸%
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.7 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 4.4*6.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور سورفیس 15V 4A GIMO PLUS FSO
  آداپتور سورفیس 15V 4A GIMO PLUS FSO
  ۸۸۰,۰۰۰
  ۲۲%
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 15 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4 آمپر
  • ابعاد کانکتور: :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور توشیبا سر نرمال19V 4.74A EL
  آداپتور توشیبا سر نرمال19V 4.74A EL
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۱۵%
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور توشیبا سر نرمال19V 4.74A GIMO FSO
  آداپتور توشیبا سر نرمال19V 4.74A GIMO FSO
  ۴۲۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور توشیبا سر نرمال19V 4.74A GIMO PLUS FSO
  آداپتور توشیبا سر نرمال19V 4.74A GIMO PLUS FSO
  ۴۵۰,۰۰۰
  ۱۷%
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور توشیبا 19V 6.3A FAT FSO
  آداپتور توشیبا 19V 6.3A FAT FSO
  ۶۵۰,۰۰۰
  ۱۱%
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 19ولت
  • ولتاژ خروجی: : 6.3آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 3.0*6.3میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور لئنووو 20V 3.25A LONG GIMO PLUS FSO
  آداپتور لئنووو 20V 3.25A LONG GIMO PLUS FSO
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خروجی: : 20ولت
  • ولتاژ خروجی: : 3.25آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴