512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}} : {{ filter.value}}
دسته بندی نتایج
مشاهده همه دسته بندی ها
فقط کالاهای موجود
محدوده قیمت مورد نظر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 LATEST UPDATE 2020+MICROSOFT OFFICE 2019 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 LATEST UPDATE 2020+MICROSOFT OFFICE 2019 32/64BIT 1DVD9
  ۵۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه نرم افزار آراد رایان
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-2122000-074018
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 LAST UPDATE 2020 32/64BIT 1DVD
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 LAST UPDATE 2020 32/64BIT 1DVD
  ۵۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD
  • ناشر: : شرکت توسعه نرم افزار آراد رایان
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-21220-073121
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 LAST UPDATE 2020+UEFI READY 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 LAST UPDATE 2020+UEFI READY 32/64BIT 1DVD9
  ۵۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه نرم افزار آراد رایان
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-21220-073123
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOT WINDOWS COLLECTION ASSASTANT 2020 64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOT WINDOWS COLLECTION ASSASTANT 2020 64BIT 1DVD9
  ۵۵,۰۰۰
  ۱۸%
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-074461
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 10 20H1 VERSION 2004 ENTERPRISE EDITION 32BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 10 20H1 VERSION 2004 ENTERPRISE EDITION 32BIT 1DVD9
  ۵۵,۰۰۰
  ۱۸%
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-074544
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 11 21H2 ENTERPRISE/UEFI+LEGACY BOOT 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 11 21H2 ENTERPRISE/UEFI+LEGACY BOOT 32/64BIT 1DVD9
  ۵۵,۰۰۰
  ۱۸%
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-079598
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 19H2 BUILD 1909+ASSISTANT 30TH EDITION32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 19H2 BUILD 1909+ASSISTANT 30TH EDITION32/64BIT 1DVD9
  ۵۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-071797
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 UPDATE 2020+UEFI READY 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 UPDATE 2020+UEFI READY 32/64BIT 1DVD9
  ۵۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-072614
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 10 ALL EDITION 22H2 UEFI READY 2024 JB TEAM 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 10 ALL EDITION 22H2 UEFI READY 2024 JB TEAM 32/64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۱۷%
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : فناوری های پیشرفته آتی پرداز
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-2344-077988
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 10 ALL EDITION 22H2 UPDATE 2024 JB TEAM 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 10 ALL EDITION 22H2 UPDATE 2024 JB TEAM 32/64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۲۲%
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : فناوری های پیشرفته آتی پرداز
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-2344-077988
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزارMICROSOFT WINDOWS 11 23H2 PRO/ENTERPRISE UEFI + LEGACY BOOT 64BIT 1DVD9
  نرم افزارMICROSOFT WINDOWS 11 23H2 PRO/ENTERPRISE UEFI + LEGACY BOOT 64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۲۰%
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-095066
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS SERVER RTM X64 2019 64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS SERVER RTM X64 2019 64BIT 1DVD9
  ۳۰,۰۰۰
  ۱۵%
  ۲۵,۵۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : پرنیان پرداز رایانه
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0008-066076
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 8.1 ALL EDITION NOVIN PENDAR 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 8.1 ALL EDITION NOVIN PENDAR 32/64BIT 1DVD9
  ۷۸,۰۰۰
  ۱۷%
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : موسسه فرهنگی نوین پندار
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0165-066170
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 8.1 ALL EDITION+ASSISTANT 32/64BIT 1DVD5
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWES 8.1 ALL EDITION+ASSISTANT 32/64BIT 1DVD5
  ۶۸,۰۰۰
  ۲۹%
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD5
  • ناشر: : موسسه فرهنگی نوین پندار
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0165-061168
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 8.1 ALL EDITION+DRIVER PACK SOLUTION 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 8.1 ALL EDITION+DRIVER PACK SOLUTION 32/64BIT 1DVD9
  ۷۸,۰۰۰
  ۱۳%
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : موسسه فرهنگی نوین پندار
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0165-066168
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS XP COLLECTION+ASSISTANT+AUTO DRIVER 14TH EDITION 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS XP COLLECTION+ASSISTANT+AUTO DRIVER 14TH EDITION 32/64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۲۵%
  ۴۸,۵۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-080713
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 22H2 HOME/PRO/ENTERPRISE UEFI+LEGACY BOOT 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 22H2 HOME/PRO/ENTERPRISE UEFI+LEGACY BOOT 32/64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۲۰%
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-081757
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 22H2 UEFI/LEGACY BOOT+AUTO DRIVER 64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 22H2 UEFI/LEGACY BOOT+AUTO DRIVER 64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۱۷%
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-081758
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 22H2 UEFI/LEGACY BOOT+SNAPPY DRIVER 64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 22H2 UEFI/LEGACY BOOT+SNAPPY DRIVER 64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۱۷%
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-081759
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 11 23H2 UEFI/LEGACY BOOT+AUTO DRIVER 64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 11 23H2 UEFI/LEGACY BOOT+AUTO DRIVER 64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۱۵%
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-095066
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 11 23H2 UEFI/LEGACY BOOT+SNAPPY DRIVER 64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 11 23H2 UEFI/LEGACY BOOT+SNAPPY DRIVER 64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۱۵%
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-107-095065
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 11 23H2 UEFI/LEGACY BOOT+ASSISTANT 64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 11 23H2 UEFI/LEGACY BOOT+ASSISTANT 64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۱۵%
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-09567
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE SP1+SNAPPY DRIVER INSTALLER 2023 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE SP1+SNAPPY DRIVER INSTALLER 2023 32/64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۸%
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : شرکت توسعه الکترونیک گردو
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-0107-082232
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 ALL EDITION 22H2 OFFFFICE 2021 32/64BIT 1DVD9
  نرم افزار MICROSOFT WINDOWS 10 ALL EDITION 22H2 OFFFFICE 2021 32/64BIT 1DVD9
  ۶۵,۰۰۰
  ۸%
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • نوع دیسک: : DVD9
  • ناشر: : فناوری های پیشرفته آتی پرداز
  • تعداد دیسک: : 1عدد
  • شماره مجوز: : 16-2344-081796

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱
 • ۲