512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}} : {{ filter.value}}
دسته بندی نتایج
مشاهده همه دسته بندی ها
فقط کالاهای موجود
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سرنرمال مستطیلی  19V 4.7A OX
  آداپتور ایسوس سرنرمال مستطیلی 19V 4.7A OX
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۳۰%
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.7آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس زنبوک مستطیلی 19V 3.42A OX
  آداپتور ایسوس زنبوک مستطیلی 19V 3.42A OX
  ۵۰۰,۰۰۰
  ۴۰%
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت -50/60 HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس زنبوک مربعی سوزندار 19V 3.42A GIMO PLUS FSO
  آداپتور ایسوس زنبوک مربعی سوزندار 19V 3.42A GIMO PLUS FSO
  ۵۵۰,۰۰۰
  ۱۸%
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت -50/60 HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سرنرمال مربعی  19V 4.74A GIMI PLUS FSO
  آداپتور ایسوس سرنرمال مربعی 19V 4.74A GIMI PLUS FSO
  ۵۸۰,۰۰۰
  ۲۲%
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت -50/60HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.74 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سرنرمال مستطیلی  19V 4.7A GIMO PLUS FSO
  آداپتور ایسوس سرنرمال مستطیلی 19V 4.7A GIMO PLUS FSO
  ۴۵۰,۰۰۰
  ۱۸%
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.7 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سر نرمال مربعی 19V 4.7A PRC
  آداپتور ایسوس سر نرمال مربعی 19V 4.7A PRC
  ۵۰۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 4.7آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*5.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس اورجینال زنبوک سوزندار 19V 6.32A SLIM GIMO PLUS FSO
  آداپتور ایسوس اورجینال زنبوک سوزندار 19V 6.32A SLIM GIMO PLUS FSO
  ۸۸۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۷۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت -50/60HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 6.32 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 3.0*4.5 میلی متر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس اورجینال سرنرمال 19V 6.32A SLIM GIMO PLUS FSO
  آداپتور ایسوس اورجینال سرنرمال 19V 6.32A SLIM GIMO PLUS FSO
  ۹۰۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 6.32 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 6.0*3.7 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سرنرمال مربعی 19V 2.37A GIMO PLUS FSO
  آداپتور ایسوس سرنرمال مربعی 19V 2.37A GIMO PLUS FSO
  ۴۵۰,۰۰۰
  ۲۹%
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19ولت
  • ولتاژ خروجی: : 2.37آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 5.5*2.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سرنرمال 19.5V 7.7A FAT GIMO PLUS FSO
  آداپتور ایسوس سرنرمال 19.5V 7.7A FAT GIMO PLUS FSO
  ۸۵۰,۰۰۰
  ۱۸%
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت -50/60HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19.5 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 7.7 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 5.5*2.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سرنرمال 19.5V 7.7A ORGINAL SLIM GIMO PLUS FSO
  آداپتور ایسوس سرنرمال 19.5V 7.7A ORGINAL SLIM GIMO PLUS FSO
  ۹۵۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۸۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240 ولت- 50/60HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19.5 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 7.7 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5 * 5.5 میلی متر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سرنرمال 19V 3.42A GIMO FSO
  آداپتور ایسوس سرنرمال 19V 3.42A GIMO FSO
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۱۵%
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-240ولت-50/60HZ
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 3.42 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 5.5*2.5 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس زنبوک سردرشت 19V 1.75A GIMO PLUS
  آداپتور ایسوس زنبوک سردرشت 19V 1.75A GIMO PLUS
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۱۸%
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-220 ولت
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 1.75 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 2.5*0.7 میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس سر موبایلی  19V 2.1A GIMO PLUS FSO
  آداپتور ایسوس سر موبایلی 19V 2.1A GIMO PLUS FSO
  ۴۰۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-220 ولت
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 2.1 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 0.7*2.5میلیمتر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  آداپتور ایسوس زنبوک مربعی  19V 2.37A GIMO PLUS
  آداپتور ایسوس زنبوک مربعی 19V 2.37A GIMO PLUS
  ۴۵۰,۰۰۰
  ۲۲%
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • ولتاژ ورودی: : 100-220 ولت
  • شدت جریان خارجی: : 19 ولت
  • ولتاژ خروجی: : 2.37 آمپر
  • ابعاد کانکتور: : 4.4*6.5 میلیمتر

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱